Polityka prywatności

Dane kontaktowe

Christopher Schmidt-Münzberg
Verein zur Pflege schlesischer Kunst und Kultur e.V. (VSK)
Brüderstraße 13
02826 Görlitz

vorstand@vskschlesien.de

Adres strony internetowej: http://zabytekniezapomnij.eu/.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

W zależności od łączących nas z Państwem stosunków przetwarzanie Państwa danych osobowych może odbywać się w szczególności w następujących celach oraz w oparciu o wskazane poniżej podstawy:

a) wykonanie umowy lub jej przygotowanie; art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

b) marketing usług lub towarów oferowanych przez Administratorów, świadczony za pomocą także środków komunikacji elektronicznej (akcje promocyjne, programy lojalnościowe, karty klienta, mailowe informacje handlowe, newslettery, smsy, mmsy, itp.);art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;

c) rozliczenia z kontrahentami lub w zakresie należności publicznoprawnych;art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes Administratorów, polegający na konieczności weryfikacji współpracy z Kontrahentami, w tym Klientamilubart. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z odpowiednimi przepisami podatkowymi nakładającymi obowiązki w zakresie należności publicznoprawnych – tj. gdy przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorach;

d) cele statystyczne;art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes Administratorów polegający na możliwości lepszego doboru usług i produktów do potrzeb Klientów, polepszenia warunków obsługi Klientów i współpracy z Kontrahentami;

e) kontakty handlowe, bieżąca korespondencja w sprawach związanych z prowadzoną przez Administratorów działalnością;art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes Administratorów polegający na konieczności utrzymywania kontaktów w ramach bieżącej działalności, wykonywania umów i innych zobowiązań oraz ogólnej współpracy z Kontrahentami;

f) ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes Administratorów, mający na celu ustalenie, dochodzenie lub obronę przed roszczeniami, w tym np. z tytułu rękojmi;

g) archiwizacja i bezpieczeństwo danych.Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratorów polegający na konieczności zapewnienia ciągłości działania systemów informatycznych na wypadek ich awarii (tworzenie i przechowywanie kopii zapasowych).

OKRES PRZETWARZANIA LUB KRYTERIA JEGO USTALENIA

W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się w wypełnieniu uzasadnionego interesu Administratorów, zasadniczo do czasu rozstrzygnięcia sprawy wszczętej na skutek wniesienia sprzeciwu, gdy dotyczy to sytuacji dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przez okres przedawnienia tychże roszczeń wynikających z łączących nas stosunku prawnych (w tym umów) oraz kolejnych dwunastu miesięcy po zakończeniu tego okresu, z uwagi na konieczność zweryfikowania, czy zostały podjęte czynności w tym zakresie, czyli np. wniesiony zostanie pozew do sądu powszechnego (okres doręczenia przez sąd pierwszej korespondencji); zaś w przypadku dot. utrzymywania kopii zapasowych systemów informatycznych nie dłużej niż 60 dni od dnia usunięcia danych z bieżących systemów w wersji produkcyjnej (okres przechowania danych w kopiach zapasowych);

W sytuacjach przetwarzania dla wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa – przez okres potrzebny do wypełnienia tychże zobowiązań, w szczególności obowiązku podatkowego oraz weryfikacji przez organy administracji skarbowej.

ODBIORCY DANYCH

1. Inni Administratorzy z Fundacji OP ENHEIM;
2. Podmioty przetwarzające świadczące dla Administratorów usługi oraz dostarczające produkty niezbędna dla codziennej działalności Administratorów, w szczególności w zakresie:
a) wsparcia IT;
b) księgowym;
c) biurowym i administrowania obiektami;
d) świadczenia marketingu i prowadzenia akcji sprzedażowych;
e) teleinformatycznym;
f) obsługi prawnej;
g) usług projektowych i realizacji robót budowlanych;
h) utrzymania nieruchomości i obsługi technicznej lokali;
i) ochrony osób i mienia;
j) przechowywania danych cyfrowych.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ:

W sytuacjach wskazanych w przepisach RODO przysługują Państwu następujące uprawnienia:
– prawo dostępu do danych osobowych;
– prawo do sprostowania danych;
– prawo do usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”);
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które oparte jest na uzasadnionych interesach Administratorów;
– prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
– prawo do przenoszenia danych;
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
– prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych.
Możecie Państwo realizować swoje uprawnienia poprzez kontakt na adresy wskazane w rubryce powyżej „Dane kontaktowe”.

Jakie dane osobowe zbieramy i dlaczego je zbieramy

Na potrzeby wyświetlania zawartości strony internetowej nie zbieramy żadnych danych osobowych.

Do przeprowadzenia konkursu zbieramy dane wyszczególnione w formularzu kontaktowym (imię, nazwisko, adres mailowy, etc.) w celu przeprowadzenia konkursu.

Media

Jeśli wgrywasz w formularzu obrazki, powinieneś unikać przesyłania obrazków z tagami EXIF lokalizacji, które mogą posiadać pełne dane lokalizacyjne z obrazków w witrynie.

Ciasteczka

Jeśli odwiedzisz tę stronę internetową, utworzymy ciasteczko przechowujące informację, w jakim języku strona jest wyświetlana. To ciasteczko nie przechowuje żadnych danych osobowych, wskazując jedynie na identyfikator wyświetlanego aktualnie języka. To ciasteczko wygasa po roku.

Jeśli odwiedzisz tę stronę internetową, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie wyrzucone, kiedy zamkniesz przeglądarkę.

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli wysłałeś zgłoszenie do konkursu, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych oraz przesłanych plików będących w naszym posiadaniu. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

Kontakt

Organizatorzy
Współpraca
Patronat
Patroni Medialni
Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej informacji na tej stronie